Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDOSTĘPNIANIA OFERT W TRAKCIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH

22-03-2011

Komunikat dotyczący udostępniania ofert w trakcie postępowań konkursowych

Informujemy, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia 17 marca 2011 roku poinformował dyrektorów wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ, że wyrokiem z dnia 16 marca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. akt II GSK 264/10, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 roku, sygn. akt VI SA/WA 1460/09, stwierdzając, że  w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferentowi nie przysługuje prawo zapoznania się z ofertami innych uczestników postępowania. Tym samym uznał, że odmowa udostępnienia oferty innemu uczestnikowi postępowania konkursowego nie narusza art. 7,8,10 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego. Prezes NFZ wskazał zatem, że ww. wyrok w sposób ostateczny sankcjonuje zalecane do stosowania wytyczne Centrali NFZ. W związku z powyższym Prezes NFZ ponownie zalecił bezwzględne stosowanie zasady odmowy wglądu w oferty innych uczestników postępowania konkursowego.
Wszystkie aktualności