Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA 2011 ROK I LATA NASTĘPNE DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ TWORZONYCH I NADZORO

22-09-2010
KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU OFERT NA 2011 ROK
I LATA NASTĘPNE

DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ TWORZONYCH
I NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ, MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
Wydział ds. Służb Mundurowych uprzejmie informuje, że w dniu 22.09.2010 r zostały ogłoszone postępowania konkursowe na rok 2011 i lata następne na terenie woj. małopolskiego dla zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w następujących rodzajach:
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • leczenie szpitalne,
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
  • rehabilitacja lecznicza,
  • leczenie stomatologiczne,
  • opieka paliatywna i hospicyjna,
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
Informatory o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie   www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2011.
Składanie ofert w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Batorego 24, pok. 104 do dnia 08.10.2010 roku do godz. 16.00.
Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń, oraz stosownych aktów prawnych.
 
Informujemy, że umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, będą zawierane na okres trzech lat, natomiast warunki finansowe zostaną określone na 6 miesięcy (styczeń – czerwiec 2011 r.) W związku z powyższym, składane przez Państwa oferty powinny zawierać propozycję finansową obejmującą realizację świadczeń w okresie styczeń - czerwiec 2011. Informacja o „cenach oczekiwanych” w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń została przekazana w komunikacie w dniu 16.09.2010 r.
 
 
 
Wydział ds. Służb Mundurowych
 
Wszystkie aktualności