Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie telefonicznej rejestracji pacjentów

31-07-2012
Komunikat w sprawie telefonicznej rejestracji pacjentów

W związku ze zgłaszanymi przez Świadczeniobiorców problemami z dokonaniem rejestracji telefonicznej do niektórych placówek opieki zdrowotnej, w tym w części przypadków z powodu nie zgłaszania się operatora pod numerem telefonu wskazanym przez Świadczeniodawcę jako numer do rejestracji, Małopolski Odział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie § 13 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. (Dz. U. Nr 81 poz. 484) :
 
„Świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.”
 
W związku z powyższym, Świadczeniodawcy zobowiązani są do przyjęcia rozwiązań organizacyjnych zapewniających realną możliwość skorzystania przez Pacjentów z w/w sposobów rejestracji, w szczególności telefonicznej; ich brak oznacza faktyczne ograniczanie dostępności świadczeń i nieprawidłową realizację umowy, co może stanowić podstawę do nałożenia przez Fundusz kary umownej.
 
Jednocześnie prosimy o zweryfikowanie dostępnych na Stronie dla Pacjentów numerów telefonicznych do Rejestracji (pochodzących z przekazanych przez Państwa aktualizacji danych), a w przypadku ich nieaktualności – o pilne zgłoszenie właściwych numerów, celem ich zamiany.
Wszystkie aktualności