Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2015 - dla NOWYCH podmiotów

18-12-2014

Komunikat w sprawie zawierania umów w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2015 - dla NOWYCH podmiotów

 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna zaprasza nowych Oferentów oraz Świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju POZ pragnących zawrzeć umowę w nowym zakresie świadczeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

- świadczenia lekarza POZ,
- świadczenia pielęgniarki POZ,
- świadczenia położnej POZ,

- świadczenie położnej POZ – w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
- świadczenia pielęgniarki szkolnej,
- transport sanitarny w POZ.

 

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2015 dostępna jest następująca definicja postępowania: 06-15-000015/POZ/0113/6

Termin składania wniosków – do 24 grudnia 2014 r.
 

Złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku we wskazanym wyżej terminie w siedzibie MOW NFZ przy ul. Józefa 21 w Krakowie gwarantuje jego rozpatrzenie przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Każdy wniosek należy złożyć w kopercie oznaczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ (ze zm.).

DODATKOWE informacje w zakresie transportu sanitarnego w POZ:

Świadczeniodawcy posiadający umowę w zakresie transportu sanitarnego poz proszeni są o dostarczenie do MOW NFZ aktualnych załączników nr 3 do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ w terminie do 31 grudnia 2014 r.

Równocześnie prosimy o nieprzesyłanie załączników nr 3 do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ (ze zm.) przez świadczeniodawców, którzy nie są realizatorami transportu sanitarnego w POZ.

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania POZ, PRO i OPD
Tel. 12/ 29-88-177, 29-88-167,
29-88-168, 29-88-124, 29-88-122

 

Wszystkie aktualności