Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KONKURSY OFERT - ODWOŁANIE

10-03-2010

KONKURSY OFERT - ODWOŁANIE

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje o odwołaniu ogłoszonych w dniach 23 lutego 2010 r. i 25 lutego 2010 r. postępowań konkursowych w rodzajach Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacja Lecznicza oraz o odstąpieniu od ogłoszenia postępowań konkursowych w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Podejmując powyższe decyzje wzięto pod uwagę anonsowane zmiany:

- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,
a także innych Ustaw i Rozporządzeń, w tym szczególnie pozostałych tzw. „rozporządzeń koszykowych”.

W celu zapewnienia równego i jednolitego traktowania wszystkich świadczeniodawców, niezależnie od rodzaju świadczeń i miejsca ich udzielania,  jak również mając na względzie zachowanie możliwie najszerszej dostępności Pacjentów do świadczeń gwarantowanych zdecydowano, że przedmiotowe postępowania konkursowe zostaną ogłoszone po nowelizacji ww. aktów prawnych.

Jednocześnie informujemy, że umowy zawarte na okres krótszy zostaną przedłużone do dnia 31 grudnia 2010 roku; stosowne aneksy będą przesłane Świadczeniodawcom w najbliższym czasie.

Informujemy, że postępowania konkursowe zmierzające do zawarcia umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2011 i lata następne zostaną ogłoszone  i przeprowadzone w II półroczu 2010 roku, w najwcześniejszym możliwym terminie.

Odwołanie - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Odwołanie - Rehabilitacja Lecznicza


Barbara Bulanowska
Dyrektor MOW NFZ

Wszystkie aktualności