Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kontraktowanie świadczeń na 2015 rok – Harmonogram spotkań w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

24-11-2014

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2015 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)

Spotkania odbywać się będą w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21. W załączniku podano również szczegółowe dane teleadresowe spotkań - na wskazane numery tel. można także dzwonić w razie wątpliwości.

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).                 

Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady merytoryczne ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w rodzaju na rok 2015. 

Informujemy również, że świadczeniodawcom posiadającym umowy w rodzaju SZP propozycje rzeczowo- finansowe na rok 2015 dla  rodzaju AOS będą przedstawiane jednoczasowo w trakcie spotkań, które będą odbywać się w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Sokołowskiego 19 w terminie wskazanym w odrębnym komunikacie.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

 
 
 
 
Wszystkie aktualności