Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kontraktowanie świadczeń na 2015 rok – Harmonogram spotkań w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza (REH)

13-11-2014

Kontraktowanie świadczeń na 2015 rok – Harmonogram spotkań w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza (REH)

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przekazuje do wiadomości Świadczeniodawców harmonogram spotkań zaplanowanych w celu przedstawienia propozycji i uzgodnienia warunków rzeczowo-finansowych aneksów do umów na rok 2015 w rodzaju rehabilitacja lecznicza (REH).

Spotkania odbywać się będą w siedzibie MOW NFZ w Krakowie  oraz w Delegaturach: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie (w załączniku podano również szczegółowe dane teleadresowe miejsc spotkań - na wskazane numery tel. można także dzwonić w razie wątpliwości).

Ze strony Świadczeniodawcy w spotkaniu powinna uczestniczyć osoba/y posiadająca prawo do reprezentowania strony (podpisania aneksu do umowy).                 

Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, na portalu ISI opublikowane zostały jednolite zasady merytoryczne ustalania propozycji finansowych aneksów do umów w w/w rodzaju na rok 2015. 

Informacja organizacyjna o kontraktowaniu świadczeń w pozostałych rodzajach (SZP, AOS) przedstawiona zostanie w możliwie najbliższym terminie.

Załącznik - harmonogram

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

Wszystkie aktualności