Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE

28-02-2014

Odwołanie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odwołuje w całości postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie stomatologiczne o numerach:

06-14-000130/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000150/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000240/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000316/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000333/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000393/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000404/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000346/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000529/STM/07/1/07.0000.221.02/01
06-14-000365/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000387/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000143/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000201/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000221/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000226/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000261/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000293/STM/07/1/07.0000.218.02/01
06-14-000517/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Podstawę prawną odwołania w/w postępowań stanowi art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie sposobu ogłaszania  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez  Narodowy  Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. 2004 r. Nr 273, poz. 2719) oraz zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach wskazanych powyżej postępowań konkursowych.

 

Wszystkie aktualności