Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

PILNY komunikat w sprawie aneksowania umów w rodzaju AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

27-05-2011
PILNY komunikat w sprawie aneksowania umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z kończącym się pierwszym okresem rozliczeniowym w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej oraz koniecznością uzgodnienia warunków finansowych na drugie półrocze 2011 roku, na podstawie § 32 ust.5 OWU (Dz.U.08.81.484) zostały podjęte działania w celu podpisania stosownych aneksów do dnia 31 maja 2011 r.

Informujemy, że dla świadczeniodawców w rodzaju AOS zostały przygotowane, aneksy określające warunki finansowania umów w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2011 r.

W związku z powyższym osoby reprezentujące świadczeniodawców i upoważnione do podpisywania umów, proszone są o stawienie się w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ulicy Józefa 21 oraz w delegaturach w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu odpowiednio dla swojego kodu świadczeniodawcy. Prosimy o przyniesienie wymaganych pieczęci.

Aneksy będą wydawane:
  • w Krakowie ul. Józefa 21
-        w poniedziałek, 30 maja 2011 w godzinach 8.00- 16.00,
-        we wtorek 31 maja 2011 w godzinach 8.00-12.00,
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.
  • w delegaturze w Nowym Targu
-        w poniedziałek, 30 maja 2011 w godzinach 10.00- 16.00,
-        we wtorek 31 maja 2011 w godzinach 8.00-16.00,
  • w delegaturze w Tarnowie:
-        w poniedziałek, 30 maja 2011 w godzinach 9.00- 16.00,
-        we wtorek 31 maja 2011 w godzinach 8.00-16.00,
  • w delegaturze w Nowym Sączu:
-        w poniedziałek, 30 maja 2011 w godzinach 10.00- 16.00,
-        we wtorek 31 maja 2011 w godzinach 8.00-14.00.
W siedzibach Funduszu aneksy zwracane przez świadczeniodawców będą przyjmowane w dniu 31 maja do godz.16.00.
 
Zasady aneksowania umów w rodzaju AOS w okresie lipiec-grudzień 2011 r.
 
Plan aneksów do umów w rodzaju aos na okres lipiec – grudzień 2011r został przygotowany na podstawie danych sprawozdanych w okresie styczeń - kwiecień 2011r.


Zasady ogólne

1.    cena punktu pozostaje bez zmian,
2.    Utrzymane zostały dwa okresy rozliczeniowe,
3.    Dla świadczeniodawców posiadających umowy zawarte z dniem różnym niż pierwszy dzień miesiąca (np. 24 stycznia 2011) zastosowano przeliczenie polegające na przesymulowaniu ilości wykonanych punktów w tym czasie, na okres pełnego miesiąca (w przypadku umowy od 24 stycznia, wykonanie za 8 dni symulowane jest na 31 dni). W ten sposób otrzymane dane wraz ze sprawozdawczością za kolejne miesiące posłużyły do wyliczenia symulowanego wykonania na 6 miesięcy, co stanowiło podstawę dalszych wyliczeń.
4.    W przypadku umów zawartych od kwietnia propozycja planu przeliczona na 6 miesięcy.

Zasady Szczegółowe

1.    Jeżeli na wyróżniku sprawozdane było wykonanie pomiędzy 60% a 100% planu, to świadczeniodawca otrzyma wartość symulowanego wykonania plus 20% różnicy pomiędzy planem na I półrocze a symulowanym wykonaniem.
2.    W przypadku wyróżników z wykonaniem poniżej 60 %, świadczeniodawca otrzyma symulowane wykonanie plus 20 % różnicy pomiędzy planem a wykonaniem. Jednakże w przypadku gdy tak otrzymana wartość będzie niższa niż 60 % planu to świadczeniodawca otrzyma 60 % planu na I półrocze.
3.    Każdy Świadczeniodawca, który wykonał świadczenia w powyższym okresie ponad limit, otrzyma propozycję aneksu uwzględniającą zwiększenie kontraktu o 25% symulowanych nadwykonań. Dodatkowo w obszarach, w których występowały niewykonania w danym zakresie świadczeń, nastąpi przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z symulowanych niewykonań do analogicznych zakresów w danym obszarze kontraktowania, w którym występowały nadwykonania. W wyniku powyższego działania, Świadczeniodawcy z tych obszarów mogą otrzymać do 35% symulowanych nadwykonań.
4.    Jeżeli zakres otrzymał zwiększenie w miesiącu kwietniu lub maju to:
  • jeżeli sprawozdane wykonanie było poniżej 100% to świadczeniodawca otrzyma plan na I półrocze po zwiększeniu,
  • jeżeli sprawozdane było wykonanie powyżej 100% to zakres zakwalifikuje się do warunków opisanych w punkcie 3.
5.    W przypadku zakresów, gdzie umowa została zawarta w terminie późniejszym niż 1 marca, świadczeniodawca otrzyma przeskalowany plan na 6 miesięcy (w oparciu o dane z umowy np. plan na 3 msc x 2).
 
Załącznik:
 
 
 
Wszystkie aktualności