Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

SZP – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE

25-11-2014
SZP – ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE

 

 

 
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, iż w dniu 24.11.2014r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, w następujących zakresach świadczeń:
 
 
 

 

Zakres świadczeń

Nazwa zakresu

Kod Obszaru

Nazwa Obszaru

Cena oczekiwana

03.4656.033.02 przeszczepienie/wspomaganie serca 12 województwo

52

03.4659.033.02 ablacja wideotorakoskopowa 12 województwo

52

03.4601.033.02 operacje wad serca i aorty piersiowej>17 r.ż. 12 województwo

52

03.4603.033.02 wszczepianie zastawek serca 12 województwo

52

 
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 08.12.2014 r. do godz. 16.00.
 
 
 
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 29 88 107, 292

 

 
Wszystkie aktualności