TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

WAŻNE – WYNIKI WERYFIKACJI SPRAWOZDAWCZOŚCI za rok 2011

18-05-2012

WAŻNE – Wyniki weryfikacji sprawozdawczości za rok 2011

Uprzejmie informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy i w systemie ISI udostępnione zostały Świadczeniodawcom wyniki weryfikacji sprawozdawczości świadczeń za rok 2011 oraz szczegółowy komunikat o sposobie dalszego postępowania.
 
W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami oraz podjęcie niezbędnych działań w celu zakończenia powyższego procesu w terminach wskazanych w komunikacie, co umożliwi m.in. dokonanie rozliczenia roku 2011.
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział NFZ
 
 
Wszystkie aktualności