Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

WAŻNE - Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej (po konkursie) - dotycząc

09-03-2010

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej (po konkursie) - dotyczący pilnej aktualizacji numerów kont bankowych w systemie informatycznym.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina podmiotom wyłonionym do zawarcia umów po postępowaniu konkursowym w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej o konieczności pilnego dokonania procedury ustalenia rachunku bankowego, zgodnie z komunikatem z dnia 6 stycznia 2010r.
Brak powyższego uniemożliwi udostępnienie Państwu umowy w wersji elektronicznej, a tym samym sprawozdawanie i rozliczanie wykonanych świadczeń.
 
 
Sekcja ds. POZ, Programów Profilaktycznych,
Opieki Długoterminowej i Stomatologii.

 

Wszystkie aktualności