TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Dane dot. zrealizowanych świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w I połowie 2012 roku.

10-08-2012

 Dane dot. zrealizowanych świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w I połowie 2012 roku.

W związku z licznymi wystąpieniami instytucji i firm funkcjonujących w sektorze zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne o udostępnienie danych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu przedstawia informację nt. ilości i wartości zrealizowanych świadczeń w I połowie 2012 roku.
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-367

Załącznik:

 
Wszystkie aktualności