TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Dane dot. zrealizowanych w 2015 roku świadczeń w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

01-03-2016

W związku z licznymi wystąpieniami instytucji i firm funkcjonujących w sektorze zaopatrzenia w wyroby medyczne o udostępnienie danych w przedmiotowym zakresie, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu przedstawia informację nt. ilości i wartości zrealizowanych świadczeń w 2015 roku.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-365

Wszystkie aktualności