Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

19-10-2017

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Informuje:

podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 18 października 2017 została przesłana ankieta  na ogólny adres
e-mail podmiotów leczniczych. Ankieta ma na celu poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w określonym przez Agencję układzie. Udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do opartej na zasadach partnerstwa współpracy oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych.

Wypełnioną ankietę  za pomocą przycisku „Prześlij dane” należy odesłać do 27 października 2017 r.

Wszystkie aktualności