Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla aptek ogólnodostępnych

02-11-2009
Informacja dla aptek ogólnodostępnych
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od dnia 2 listopada 2009 roku, informacje o skradzionych, zagubionych receptach lub pieczątkach lekarskich będą umieszczane w zakładce Nowości  (w tym samym miejscu, w którym dostępne są wyniki weryfikacji)w Portalu Świadczeniodawcy, w dniu w którym taka informacja wpłynie do MOW  NFZ.
Zgodnie z § 13. 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r. (Dz. U. 07.97.2135 z późn. zm) który brzmi „ W przypadku określonym w ust. 2 Fundusz niezwłocznie blokuje numery recept i przekazuje w formie elektronicznej informacje o zablokowanych numerach wszystkim aptekom. Recepty zablokowane przez Fundusz nie mogą być zrealizowane od dnia następującego po dniu powiadomienia apteki o zablokowanych numerach.”, wszystkie zablokowane recepty po dacie umieszczenia ich w komunikacie w zakładce Nowości, nie będą refundowane przez MOW NFZ.
Wykazy zbiorcze (miesięczne) będą publikowane na dotychczasowych zasadach tj. raz w miesiącu na stronie www.nfz-krakow.pl.
Zachęcamy wszystkie apteki, które nie korzystają jeszcze z funkcjonalności portalu świadczeniodawcy do podpisania stosownych umów. Informacja pod numerem telefonu: (12) 29-88-459
Wszystkie aktualności