Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

INFORMACJA DLA DRUKARNI DOTYCZĄCA DRUKOWANIA RECEPT LEKARSKICH

23-10-2007
INFORMACJA DLA DRUKARNI

DOTYCZĄCA DRUKOWANIA RECEPT LEKARSKICH

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646) sprzedaż recept lekarzom dokonywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia na dotychczasowych zasadach odbywać będzie się jedynie do końca 2007 roku.

Od 1 stycznia 2008 roku NFZ będzie przydzielał upoważnionym podmiotom zakresy liczb mających służyć jako numery recept.

W takim przypadku, zaopatrzenie w druki recept będzie następowało we własnym zakresie.

W związku z faktem, iż jedną z możliwości zaopatrzenia w druki recept będzie ich wydruk za pośrednictwem wybranej przez lekarza drukarni, zapraszamy wszystkie zainteresowane tym faktem podmioty gospodarcze do uzyskiwania bliższych informacji o wymogach, jakie nakładają przepisy w/w rozporządzenia oraz technicznych aspektach nadawania zakresów numerycznych - w Wydziale Gospodarki Lekami MOW NFZ pod numerem telefonu 012 29-88-454.
Wszystkie aktualności