TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla lekarzy i farmaceutów dotycząca uprawnień dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

30-09-2008

Informacja dla lekarzy i farmaceutów dotycząca uprawnień dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, że na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U.06.249.1824), osobie uprawnionej min. przysługuje „prawo do bezpłatnych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie art. 45 ust. 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U.04.210.2135”). Wymienione uprawnienie dotyczy bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości ustalonego odpowiednimi przepisami limitu. W przypadku przepisywania recept na leki, w miejscu " Uprawnienia" wpisuje się symbol "IW", po okazaniu przez osobę uprawnioną stosownej legitymacji, cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych. Jednocześnie osoba uprawniona jest zobowiązana do okazania ww. legitymacji w trakcie realizacji przepisanej recepty. Wzór legitymacji określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. 07.24.153).
 
 
Katarzyna Latko
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel.(012) 29-88-471

Wszystkie aktualności