Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla podmiotów zainteresowanych realizacją świadczeń w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE (STM)

13-01-2014

Informacja dla podmiotów zainteresowanych realizacją świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne (STM)

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina, że umowy na realizację świadczeń w rodzaju  leczenie stomatologiczne (STM) zostały przedłużone na okres do dnia 30 czerwca 2014 r. Konkurs na te świadczenia na II półrocze 2014 r. i lata następne zostanie ogłoszony przez MOW w pierwszym kwartale br., niezwłocznie po opublikowaniu niezbędnych aktów prawnych (w szczególności zarządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert) oraz dostosowania systemów informatycznych.

 
W związku z powyższym, prosimy wszystkie zainteresowane podmioty o zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, Zarządzeniem Nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne oraz Zarządzeniem Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 października 2013r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Ewentualne pytania dotyczące powyższych kwestii prosimy kierować Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Sekcja AOS i STM. Odpowiedzi będą sukcesywnie zamieszczane na stronie www Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w zakładce „Kontraktowanie 2014”.
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Krakowie

 

Wszystkie aktualności