Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców dotycząca sprawozdawczości szczegółowej

04-02-2008

Informacja dla Świadczeniodawców dotycząca sprawozdawczości szczegółowej

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie ponownie udostępnia opracowane przez Centralę NFZ zestawienie określające relacje pomiędzy zakresami świadczeń kontraktowanych przez NFZ i kodami świadczeń jednostkowych, zdefiniowanymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2006.114.970 ze zm.). Podanym w wierszach tabeli zakresom świadczeń odpowiada od jednego do kilku możliwych do zastosowania w danym zakresie kodów typów świadczeń jednostkowych (np. w przypadku poradni specjalistycznej możliwe do wybrania kody to 4.4 - porada ambulatoryjna lub 8.4 - wizyta domowa). Szczegółowy wykaz kodów z opisami znajduje się w załączniku do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 
Dział Kontraktowania Świadczeń MOW NFZ
 

(link do wykazu kodów)

Wszystkie aktualności