Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowę z zakresu LECZENIE SZPITALNE

03-07-2015

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowę z zakresu leczenie szpitalne

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2015r. na mocy rozstrzygniętego w dniu 23 czerwca 2015r. postępowania konkursowego na realizację programu lekowego Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych, na terenie Małopolski zabezpieczone zostały świadczenia w powyższym zakresie.

Tym samym, nie mają zastosowania przepisy §1 pkt. 2) Zarządzenia Nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, o treści: „W okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r., dopuszcza się możliwość rozliczenia immunoglobulin produktem: 5.53.01.0001401 Leczenie przetoczeniami immunoglobulin, po wyrażeniu indywidualnej zgody przez dyrektora Oddziału Funduszu, wyłącznie w przypadku braku zabezpieczenia udzielania świadczeń w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programu lekowego Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2).”

Wszystkie aktualności