Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna dot.rozliczania świadczeń w systemie JGP

02-07-2011
Szanowni Państwo,

Świadczenia udzielane od 1 lipca będą rozliczane w oparciu o Zarządzenie Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2011r.w sprawie realizacji określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które wprowadza grupy ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.
Wszelkie informacje przydatne Państwu w tym temacie są zamieszczane na stronie MOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2011 . Znajdą tam Państwo materiały informacyjne oraz aktualną wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur ICD-9.

 W związku z wieloma wątpliwościami i pytaniami ze strony świadczeniodawców dotyczącymi nowego systemu rozliczania , do Państwa dyspozycji uruchomiona została kontaktowa skrzynka mailowa. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii i pytań pod adres . Państwa zgłoszenia  będą analizowane, a wyjaśnienia będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału, prosimy więc o regularne monitorowanie treści strony.

Przy wyborze typu świadczenia należy kierować się definicją świadczenia określoną w zarządzeniu. Świadczenie wykazywane do NFZ powinno mieć uzasadnienie w procedurach wykonywanych pacjentowi. Rozliczenie każdego świadczenia następuje po jego zakończeniu.

Przypominamy równocześnie, że obowiązuje Państwa zasada realizacji umowy przez cały okres jej obowiązywania zgodnie z planem określonym w załączniku rzeczowo-finansowym, który nie ulegnie  zmianie w związku z wprowadzeniem zarządzenia.

Dział Kontraktowania Świadczeń
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wszystkie aktualności