Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne

16-10-2007
Informacja dla Świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne

Szanowni Państwo,
W związku z uzgodnieniami pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia - zaplanowane wprowadzenie nowego systemu kontraktowania i rozliczania świadczeń szpitalnych w oparciu o jednorodne grupy procedur zostaje przesunięte o 4 miesiące. Tym samym zabezpieczenie opieki medycznej w Małopolsce i czekający nas proces kontraktowania świadczeń szpitalnych na rok 2008 odbywać się będzie w oparciu o tegoroczne zasady. Już niedługo przedstawiciele szpitali zostaną zaproszeni na spotkania i negocjacje, podczas których przedstawimy Państwu nowe propozycje aneksowania umów na pierwsze miesiące 2008 roku.

Podjęcie decyzji o przesunięciu terminu wprowadzenia nowych zasad kontraktowania świadczeń szpitalnych jest odpowiedzią na głosy środowiska medycznego zaniepokojonego szybkim trybem wdrażania zmian. Najbliższe kilka miesięcy będzie więc oczekiwanym przez Państwa czasem na konsultacje i analizy oraz na przeprowadzenie w szpitalach stosownego pilotażu.
Planowane zmiany w kontraktowaniu nie są działaniem, które byłoby wymierzone przeciwko szpitalom, nie niosą także ze sobą zagrożenia dla pacjentów - są próbą uporządkowania systemu według wzorców sprawdzonych w innych krajach. Małopolski Oddział będzie - tak jak dotychczas - otwarty na rozmowy z przedstawicielami szpitali, władz samorządowych i korporacji zawodowych; wymianę uwag i informacji. Będziemy Państwa na bieżąco powiadamiać o postępach w pracach nad ostatecznym kształtem nowego systemu i zapraszać na szkolenia.
Mamy nadzieję, że wypracowane wspólnie rozwiązania będą dobrze służyć zarówno Świadczeniodawcom, jak i pacjentom.

 

Wszystkie aktualności