Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja w sprawie ceny jednostki rozliczeniowej w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w zakresie pielęgniarskiej opieki d

06-12-2012

Informacja w sprawie ceny jednostki rozliczeniowej w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na rok 2013 i lata następne

W nawiązaniu do ogłoszonych postępowań konkursowych w rodzaju ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, że cena jednostki rozliczeniowej, będąca wartością wynikającą z kwoty zamówienia oraz planowanej do zakupu liczby świadczeń w danym rodzaju i zakresie, stanowiąca składową algorytmu kryterium ceny określonego zapisami załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm. wynosi 27,00 zł.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
(012) 29-88-162,135

Wszystkie aktualności