Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja w sprawie możliwości dokonania tzw. przebudowy umowy po III kwartale

29-09-2009
Informacja w sprawie możliwości dokonania tzw. przebudowy umowy po III kwartale

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina Świadczeniodawcom o możliwości wystąpienia po zakończeniu kwartału kalendarzowego z wnioskiem o dokonanie tzw. przebudowy między zakresami umowy lub umowami w różnych rodzajach świadczeń, zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r., Dz.U. Nr 81, poz. 484).
 
Wniosek w sprawie przebudowy powinien zawierać następujące dane:
- dane świadczeniodawcy
- pozycje zmniejszane: rodzaj, zakres,( wyróżnik), kwota zmniejszenia
- pozycje zwiększane: rodzaj, zakres, (wyróżnik), kwota zwiększenia
- uzasadnienie
 
Zmiana nie może dotyczyć umowy/zakresu rozwiązanego lub zakończonego okresu rozliczeniowego !
 
Z uwagi na planowane w IV kwartale działania związane z kontraktowaniem na rok 2010, prosimy o terminowe tj. do dnia 10 października 2009 r. przesłanie kompletnej sprawozdawczości za okres styczeń-wrzesień 2009 r. jak również złożenie wniosków o przebudowę do dnia 15 października 2009 r.
 
Prosimy również o zapoznanie się z treścią poprzedniego komunikatu dot. „przebudów” z 2 kwietnia 2009 r.  
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
    (012) 29 88 157
Wszystkie aktualności