Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kominikat dla Świadczeniodawców w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju LECZENIE SZPITALNE

14-09-2011

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje o unieważnieniu postępowań prowadzonych w trybie rokowań, poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o numerach:
•06-11-002307/LSZ/03/1/03.4580.032.02/2
•06-11-002308/LSZ/03/1/03.4530.032.02/2
•06-11-002311/LSZ/03/1/03.4500.032.02/2
Unieważnienie wyżej wymienionych postępowań następuje na podstawie art.150 ust.1 pkt.5 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U z 2008, nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji
Katarzyna Pluta
Dział Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
tel. 0-12 29 88 123

Wszystkie aktualności