Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla aptek i punktów aptecznych w sprawie postępowania o zawarcie umów

29-12-2011

  Komunikat dla aptek i punktów aptecznych
 w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę


                                                                                 BARDZO WAŻNE!

Małopolski Oddział Wojewódzki informuje, że przyjmowanie wniosków o zawarcie umów na realizację recept odbywać się będzie do dnia 30 grudnia 2011 r. do godziny 20.00 w miejscach:
Kraków - Wydział Gospodarki Lekami, ul. Racławicka 56a tel. 12 29-88-4 (59, 71, 72, 73, 78, 93)
Tarnów - Delegatura MOW NFZ, Al. Solidarności 5-9, tel. 14 69-63-156
Nowy Sącz - Delegatura MOW NFZ, ul. Jagiellońska 52, 18 540-23-16 oraz 18 442-27-39

UWAGA!
Złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga bezwzględnego złożenia do MOW NFZ dokumentów w formie papierowej, w przeciwnym razie wniosek elektroniczny zostanie anulowany bez rozpatrzenia.

Dodatkowo prosimy apteki i punkty apteczne, które złożyły wnioski w formie papierowej o bieżące monitorowanie statusów złożonych wniosków na portalu.
Status wniosku „zakończony” oznacza, że złożenie wniosku zakończyło się podpisaniem umowy.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Wszystkie aktualności