Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie realizacji recept lekarskich oraz kuponów RUM - KOMUNIKAT

12-05-2010
Komunikat dla aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w sprawie realizacji recept lekarskich oraz kuponów RUM - KOMUNIKAT ANULOWANY

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości  Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ, dotyczące terminu realizacji recept lekarskich oraz kuponów RUM, których budowa numeru jest niezgodna z wymogami określonymi w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.).
Recepty lekarskie oraz kupony RUM o budowie numerów innej niż określona w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, mogą być realizowane najpóźniej do dnia 31 maja 2010 r.
Niniejsza informacja została również przekazana na konta aptek w Portalu Świadczeniodawcy i jest dostępna w zakładce Nowości i komunikaty.
 
 
 
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Tel. 012/29 88 471

Wszystkie aktualności