Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie weryfikacji recept zdublowanych oraz wystawianych po zgonie pacjenta.

01-06-2011
Komunikat dla aptek ogólnodostępnych w sprawie weryfikacji recept zdublowanych oraz wystawionych po zgonie pacjenta

Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ uprzejmie informuje, że od dnia 1 czerwca rozpocznie się cykliczne monitorowanie zdublowanych recept lekarskich oraz recept lekarskich wystawionych po zgonie pacjenta za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Informacje dotyczące w/w spraw będą przekazywane na Państwa konta w PS w panelu Nowości i Komunikaty w trybie comiesięcznym. Kierowane komunikaty będą zawierać: datę realizacji, numer taksacji oraz numer recepty wraz z podanym terminem na udzielnie odpowiedzi.
Kserokopie recept mogą być przesyłane na:
  • adres korespondencyjny NFZ w Krakowie, ul. Józefa 21, 31-056 Kraków  z dopiskiem WGL I
  • za pośrednictwem faksu na nr 29-88-451 z dopiskiem WGL I
  • za pośrednictwem dziennika podawczego  na ul. Batorego 24 w Krakowie z dopiskiem WGL I
Skany recept mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres – z dopiskiem „duble” lub „recepty po zgonach”.
Uprzejmie prosimy Państwa o oznaczanie kierowanej do nas korespondencji (także elektronicznej) numerem  ewidencyjnym apteki nadanym przez MOW NFZ (06../6…..)
Korekty plików xml można przesyłać bezpośrednio przez Portal Świadczeniodawcy lub na nośnikach elektronicznych, dotychczas stosowaną drogą listowną lub za pośrednictwem dziennika podawczego.
Informujemy ponadto, że w przypadku aptek niekorzystających z funkcjonalności PS informacje w w/w sprawach kierowane będą drogą listową.
Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ
Wszystkie aktualności