Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla farmaceutów dotyczący realizacji kuponów usług medycznych

12-09-2008

Komunikat dla farmaceutów dotyczący realizacji kuponów usług medycznych

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich Dz.U. 97, poz.646, z późn. zm. – „recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.”
Jednocześnie informujemy, że świadczeniodawcy oraz lekarze z terenu Małopolski przy ordynacji leków korzystają
z recept lekarskich zgodnych ze wzorem określonym ww. rozporządzeniem.
Małopolski Oddział Wojewódzki nie wdrażał systemu RUM.
 
 Katarzyna Latko
Wydział Gospodarki Lekami
Dział Refundacji i Rozliczeń
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471
Wszystkie aktualności