Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy dotyczący podpisywania aneksów do umów upoważniających do 31 grudnia 2013 r.

05-11-2013

Komunikat dla lekarzy dotyczący podpisywania aneksów do umów upoważniających
do 31 grudnia 2013 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w dniu 15 listopada 2012 r. weszło w życie zarządzenie nr 79/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 15 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Zgodnie z tym zarządzeniem lekarze/lekarze dentyści, felczerzy/starsi felczerzy, którzy podpisali umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych według wzoru określonego w zarządzeniu nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 30 kwietnia 2012 r. (umowy podpisywane do dnia 30.06.2012 r.), mogą do 31 grudnia 2013 r. podpisać aneks zmieniający treść zawartych umów w zakresie kar umownych - stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 38/2012/DGL z 30 czerwca 2012 r., który zmieniony został zarządzeniem nr 79/2012/DGL Prezesa NFZ.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2012 r., o ile zostanie podpisany i dostarczony do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 31 grudnia 2013 r.

Podpisanie aneksu po 31 grudnia 2013r. wiązać się będzie z obowiązywaniem nowych warunków umów z datą złożenia podpisu przez obydwie strony umowy.

W celu podpisania aneksu należy złożyć do MOW NFZ wypełnione i podpisane następujące dokumenty:
1. aneks stanowiący załącznik nr 3 (2 egzemplarze)
2. umowę stanowiącą załącznik numer 1 (2 egzemplarze)

Dokumenty można składać:

w siedzibach MOW NFZ:
Kraków - Wydział Gospodarki Lekami, ul. Racławicka 56a
poniedziałek-piątek  w godz. 8.00-16.00
Kraków, - Dziennik Podawczy, ul. Batorego 24
poniedziałek i środa w godz. 8.00-18.00
wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00
Tarnów - Delegatura MOW NFZ, Al. Solidarności 5-9
poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00
Nowy Sącz - Delegatura MOW NFZ, ul. Jagiellońska 52
poniedziałek-piątek  w godz. 8.00-16.00
Nowy Targ – Delegatura MOW NFZ, ul. Jan Kazimierza 22
poniedziałek-piątek  w godz. 8.00-16.00

lub wysłać drogą pocztową, na adres do korespondencji: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

 

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 466, 477

Wszystkie aktualności