TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów AOS w sprawie obszarów kontraktowania na terenie miasta Krakowa

26-02-2010

Komunikat dla oferentów AOS w sprawie obszarów kontraktowania na terenie miasta Krakowa

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że konkursy ofert w niektórych zakresach w rodzaju AOS, na terenie miasta Krakowa zostały ogłoszone w 4 wydzielonych obszarach kontraktowania:
  • „Śródmieście”- obejmujący dzielnice I, II, III,
  • „Krowodrza”- obejmujący dzielnice IV, V, VI, VII,
  • „Podgórze” - obejmujący dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII;
  • „Nowa Huta” - obejmujący dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
Pliki dołączone do komunikatu zawierają wykazy ulic w poszczególnych dzielnicach oraz przyporządkowanie niektórych ulic zlokalizowanych na terenie dwu dzielnic do poszczególnych obszarów kontraktowania.
 
Konkursy ofert ogłoszone na obszary dzielnic Krakowa dotyczą następujących zakresów:

Kod produktu kontraktowego
nazwa zakresu
02.0000.075.02
BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE - DOPPLER DUPLEX
02.1010.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
02.1020.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
02.1030.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
02.1100.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
02.1200.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
02.1220.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
02.1270.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
02.1280.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
02.1450.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
02.1450.101.02
POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
02.1500.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
02.1580.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
02.1600.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
02.1610.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
02.1616.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
02.1640.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
02.7220.072.02
BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
02.7900.072.02
BADANIA ELEKTROKARDIOGRAFICZNE

 
Informujemy, że w wymienionych zakresach akceptowane będą wpisy w rejestrze ZOZ, w części dotyczącej lokalizacji komórek organizacyjnych, zawierające zarówno kody terytorialne „starych” dzielnic (np. „Kraków - Nowa Huta”, „Kraków- Śródmieście”) jak i ogólny wpis „miasto Kraków”. Weryfikacji będzie podlegał faktyczny adres komórki , która będzie udzielać świadczeń w oferowanym zakresie. (należy wybrać postępowanie konkursowe właściwe dla adresu miejsca udzielania świadczeń)

W przypadkach trudności z określeniem właściwego obszaru kontraktowania dla oferowanego miejsca udzielania świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych : 12 29 88 153, 274,161,154

 

Załączniki do pobrania:

Wszystkie aktualności