TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów AOS w sprawie obszarów kontraktowania w poszczególnych zakresach świadczeń.

08-09-2010
Komunikat dla oferentów AOS w sprawie obszarów kontraktowania w poszczególnych zakresach świadczeń.
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie wyjaśnia, że konkursy ofert w rodzaju AOS zostaną ogłoszone na następujące obszary kontraktowania:
  • powiaty (w przypadku miasta Krakowa – podział na 4 grupy dzielnic),
  • grupy powiatów,
  • województwo małopolskie,
Oferent powinien wybrać postępowanie konkursowe na obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.
 
Załącznik do pobrania:

 
MIASTO KRAKÓW w zakresach kontraktowanych na obszar powiatów

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że konkursy ofert w niektórych zakresach w rodzaju AOS, na terenie miasta Krakowa zostaną ogłoszone w 4 wydzielonych obszarach kontraktowania:
  • „Śródmieście”- obejmujący dzielnice I, II, III,
  • „Krowodrza”- obejmujący dzielnice IV, V, VI, VII,
  • „Podgórze” - obejmujący dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII;
  • „Nowa Huta” - obejmujący dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII.
Pliki dołączone do komunikatu zawierają wykazy ulic w poszczególnych dzielnicach oraz przyporządkowanie niektórych ulic zlokalizowanych na terenie dwu dzielnic do poszczególnych obszarów kontraktowania.
 
Konkursy ofert które zostaną ogłoszone na powiaty, a w przypadku miasta Krakowa na grupy dzielnic:
 
Zakres
Nazwa zakresu
Obszar
UWAGI
02.0000.075.02
Badania ultrasonograficzne - doppler duplex
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1010.001.02
Świadczenia w zakresie alergologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1020.001.02
Świadczenia w zakresie diabetologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1030.001.02
Świadczenia w zakresie endokrynologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1100.001.02
Świadczenia w zakresie kardiologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1200.001.02
Świadczenia w zakresie dermatologii
i wenerologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1220.001.02
Świadczenia w zakresie neurologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1270.001.02
Świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy
i chorób płuc
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1280.001.02
Świadczenia w zakresie reumatologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1400.001.02
Świadczenia w zakresie neonatologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1450.001.02
Świadczenia w zakresie położnictwa
i ginekologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1450.101.02
Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego - zakres skojarzony z 02.1450.001.02
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1500.001.02
Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1580.001.02
Świadczenia w zakresie ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1600.001.02
Świadczenia w zakresie okulistyki
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1610.001.02
Świadczenia w zakresie otolaryngologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1616.001.02
Świadczenia w zakresie logopedii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.1640.001.02
Świadczenia w zakresie urologii
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.7900.072.02
Badania elektrokardiograficzne
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
02.0000.078.02
Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia
powiat
4 grupy dzielnic w przypadku Krakowa
 
Informujemy, że w wymienionych zakresach akceptowane będą wpisy w rejestrze ZOZ, w części dotyczącej lokalizacji komórek organizacyjnych, zawierające zarówno kody terytorialne „starych” dzielnic (np. „Kraków - Nowa Huta”, „Kraków- Śródmieście”) jak i ogólny wpis „miasto Kraków”. Weryfikacji będzie podlegał faktyczny adres komórki , która będzie udzielać świadczeń w oferowanym zakresie. (należy wybrać postępowanie konkursowe właściwe dla adresu miejsca udzielania świadczeń)
 
W przypadkach trudności z określeniem właściwego obszaru kontraktowania dla oferowanego miejsca udzielania świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej : 12 29 88 153, 274,161,154.
 
Załączniki do pobrania :
Wszystkie aktualności