Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów konkursu ofert 2017 - REHABILITACJA LECZNICZA

31-03-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku ze zmianą zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej załączniki do ofert (oświadczenia) drukowane z poziomu NFZ - KO dotyczące rehabilitacji leczniczej będą wymagać wprowadzenia z Państwa strony aktualizacji.

Aktualnie obowiązujące formularze oświadczeń, których wzór stanowią załączniki do Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ  Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zmianami.):

  • oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, ewidencji i posiadanych koncesjach (załącznik nr 2 do zarządzenia)
  • oświadczenie oferenta (załącznik nr 4 do zarządzenia)
  • zgoda na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 9 do zarządzenia),

należy pobrać z pliku zawierającego Zarządzenie nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.  

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 12 29 88 111.

Złożenie w ofercie oświadczeń w starej wersji nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, a jedynie koniecznością ponownego przesłania prawidłowych oświadczeń w toku uzupełnienia braków formalnych.  

Wszystkie aktualności