Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW OCZEKUJĄCYCH NA ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH

15-10-2007

KOMUNIKAT DLA OFERENTÓW OCZEKUJĽCYCH NA ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ KONKURSOWYCH W ZAKRESIE SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH (W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE)

W związku z unieważnieniem postępowań konkursowych w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych (w rodzaju leczenie szpitalne) w trybie art. 151 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie zawiadamia, iż planowane jest ogłoszenie nowych postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ww. zakresie. O terminach ogłoszenia ponownego konkursu ofert zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem. MOW NFZ informuje jednocześnie, iż mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń, dotychczasowe umowy ze Świadczeniodawcami realizującymi świadczenia w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych (w rodzaju leczenie szpitalne), które obowiązują do końca bieżącego roku, zostaną przedłużone aneksem z terminem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2007 roku, z uwzględnieniem warunków finansowania świadczeń. Stosowne aneksy zostaną Państwu przesłane w najbliższym terminie.

Po otrzymaniu w/w aneksów, prosimy Państwa o niezwłoczne odesłanie lub złożenie w siedzibie MOW w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu lub Tarnowie obu egzemplarzy prawidłowo podpisanego aneksu .

Maria Janusz
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności