Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych, obszarów kontraktowa

27-02-2014

Komunikat dla oferentów w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych, obszarów kontraktowania oraz cen oczekiwanych w poszczególnych zakresach świadczeń.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2014r. na stronie internetowej Oddziału ukazały się ogłoszenia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz materiałami informacyjnymi zamieszczonymi w zakładce Stomatologia – konkurs ofert.

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania jak poniżej - Oferent powinien wybrać postępowanie konkursowe na obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń !

 

Zakres - kod Nazwa zakresu Obszar kontraktowania Uwagi
07.0000.213.02 świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. powiat w przypadku miasta Kraków – 4 grupy dzielnic
07.0000.214.02 świadczenia protetyki stomatologicznej grupa powiatów 5 grup powiatów (subregiony Małopolski)
07.0000.217.02 świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki województwo  
07.0000.218.02 świadczenia ogólnostomatologiczne gmina/grupa gmin w przypadku m. Kraków - 7 grup dzielnic a w przypadku m. Tarnów - 2 grupy osiedli
07.0000.219.02 świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym grupa powiatów 5 grup powiatów (subregiony Małopolski)
07.0000.220.02 świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii powiat w przypadku m. Kraków – 4 grupy dzielnic
07.0000.221.02 świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. gmina/grupa gmin w przypadku m. Kraków – 7 grup dzielnic; w przypadku m. Tarnów – 2 grupy osiedli
07.0000.311.02 świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS  województwo  
07.1820.152.10 program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki województwo  
07.1850.118.03 świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin) grupa powiatów 3 grupy powiatów

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ OBSZARÓW

Grupy dzielnic miasta Kraków dla zakresu świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży:

 

l.p.

grupy dzielnic m. Kraków

1.

Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica V Krowodrza

2.

Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce

3.

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnica XVIII Nowa Huta

4.

Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica III Prądnik Czerwony

5.

Dzielnica IV Prądnik Biały, Dzielnica VI Bronowice

6.

Dzielnica VII Zwierzyniec, Dzielnica VIII Dębniki

7.

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XIII Podgórze

UWAGA!  Plik dołączony do komunikatu (załącznik nr 1) zawiera wykazy ulic w poszczególnych dzielnicach oraz przyporządkowanie niektórych ulic zlokalizowanych na terenie dwu dzielnic do poszczególnych obszarów kontraktowania (oznaczone kolorem zielonym).

Grupy osiedli - miasto Tarnów dla zakresów:  świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży:

 

l.p.

Grupy osiedli m. Tarnów

1.

1.Starówka, 2.Strusina, 5.Rzędzin, 6.Gumniska, 7.Krakowska, 8.Mościce, 9.Chyszów, 15.Koszyce, 16. Zielone

2.

3.Piaskówka, 4.Grabówka, 10.Klikowa, 11.Krzyż, 12.Jasna, 13.Westerplatte, 14.Legionów

 

UWAGA ! Plik dołączony do komunikatu (załącznik nr 2) zawiera wykazy ulic w poszczególnych obszarach (osiedla m. Tarnów).

Grupy dzielnic -  miasto Kraków dla zakresów: świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. i świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii

 

l.p.

Grupa dzielnic

1.

Śródmieście”: I – Stare Miasto, II-Grzegórzki, III Prądnik Czerwony

2.

„Krowodrza”: IV- Prądnik Biały, V- Krowodrza, VI – Bronowice, VII- Zwierzyniec

3.

„Podgórze”: VIII- Dębniki, IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki, X- Swoszowice, XI- Podgórze Duchackie, XII- Bieżanów-Prokocim, XIII- Podgórze

4.

„Nowa Huta”: XIV – Czyżyny, XV – Mistrzejowice, XVI – Bieńczyce, XVII – Wzgórza Krzesławickie, XVIII – Nowa Huta


UWAGA!  Plik dołączony do komunikatu (załącznik nr 3) zawiera wykazy ulic w poszczególnych dzielnicach oraz przyporządkowanie niektórych ulic zlokalizowanych na terenie dwu dzielnic do poszczególnych obszarów kontraktowania (oznaczone kolorem zielonym).

Grupy powiatów (subregiony)  dla zakresów: świadczenia protetyki stomatologicznej i świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

 

l.p.

Nazwa subregionu powiaty

powiaty

1.

„Krakowski”

miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, proszowicki, myślenicki, miechowski, bocheński

2.

„Tarnowski”

miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski

3.

„Sądecki”

miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki

4.

„Małopolska Zachodnia”

powiaty chrzanowski, wadowicki, oświęcimski, olkuski

5.

„Podhalański”

powiaty: tatrzański, suski, nowotarski


Grupy powiatów dla zakresu: świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin)

 

l.p.

Powiaty

1.

miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, proszowicki, myślenicki, miechowski, chrzanowski, wadowicki, oświęcimski, olkuski,

2.

miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński

3.

miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki, tatrzański, suski, nowotarski

 W przypadku trudności z określeniem właściwego obszaru kontraktowania dla oferowanego miejsca udzielania świadczeń prosimy o kontakt telefoniczny z Sekcją Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii : 12 29 88 180, -179, -269, -153.

 INFORMACJA DOT. „CEN OCZEKIWANYCH” JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH

 

Nazwa produktu (zakresu)  Kod zakresu Cena oczekiwana
świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 07.0000.213.02 1,35 zł
świadczenia protetyki stomatologicznej 07.0000.214.02 1,35 zł
świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki 07.0000.217.02 2,00 zł
 świadczenia ogólnostomatologiczne 07.0000.218.02 1,07 zł
świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym 07.0000.219.02 4,50 zł
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii 07.0000.220.02 1,35 zł
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. 07.0000.221.02 1,07 zł
świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS  07.0000.311.02 4,00 zł
program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki 07.1820.152.10 326,00 zł
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godzin) 07.1850.118.03 600,00 zł


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
tel. 29 88 269, -179, -180


Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1: Miasto Kraków - wykaz ulic dla 7 grup dzielnic (obszary)

 


Załącznik nr 2: Miasto Tarnów – wykaz ulic dla 2 grup osiedli


Załącznik nr 3: Miasto Kraków –wykaz ulic dla 4 grup dzielnic

Wszystkie aktualności