Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE w sprawie postępowań konkursowych

28-02-2014

Komunikat dla oferentów w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE w sprawie postępowań konkursowych

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 28 lutego 2014 r. na stronie internetowej Oddziału ukazały się ponownie ogłoszenia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE – dla obszarów miasta Krakowa oraz m. Tarnowa w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

Informacje przekazane w komunikacie ogólnym z dnia 27 lutego 2014 r. dotyczącym ogłoszonych konkursów w rodzaju leczenie stomatologiczne (obszary, ceny oczekiwane) pozostają aktualne.

Załączniki do pobrania:
 
Załącznik nr 1: Miasto Kraków - wykaz ulic dla 7 grup dzielnic (obszary)


Załącznik nr 2: Miasto Tarnów – wykaz ulic dla 2 grup osiedli
 


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń
tel. 29 88 269, -179, -180

 

 

Wszystkie aktualności