Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Oferentów w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych dotyczących rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY

21-05-2014

Komunikat dla Oferentów w sprawie ogłoszenia postępowań konkursowych dotyczących rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE (ZDROWOTNE) – konkurs ofert na nowe programy wprowadzone Zarządzeniem nr 15/2014/DGL Prezesa NFZ

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 21.05.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie program lekowy „Leczenie choroby Gaucher’a typu I”, program lekowy „Leczenie zaawansowanego raka żołądka”, program lekowy „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A ”.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty  do dnia 4 czerwca 2014 r. do godz. 16.00.

Wszystkie aktualności