Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Oferentów w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego dotyczącego rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie - Progr

06-10-2014
Komunikat dla Oferentów w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego dotyczącego rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie - Program leczenia wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej.
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 03.10.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie program lekowy „Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej”.
 
Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2014. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.
Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty do dnia 17 października 2014 r. do godz. 16.00.
 
Wszystkie aktualności