Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Oferentów w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert, dotyczącego rodzaju LECZENIE SZPITALNE w z

13-01-2015

Komunikat dla Oferentów w sprawie ogłoszenia postępowania w trybie konkursu ofert, dotyczącego rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie - „Program leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych”

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 12.01.2015 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie programu lekowego- „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych”.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl . Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie, ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty  do dnia 26 stycznia 2015 r. do godz. 16.00.

Wszystkie aktualności