Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla oferentów w sprawie osób upoważnionych do udzielania informacji w sprawach merytorycznych, związanych z kontraktow

08-09-2010

Komunikat dla oferentów w sprawie osób upoważnionych do udzielania informacji  w sprawach merytorycznych, związanych z kontraktowaniem świadczeń

W nawiązaniu do komunikatu w sprawie szkoleń dla Świadczeniodawców informujemy, że w sprawach merytorycznych związanych z kontraktowaniem w poszczególnych rodzajach świadczeń, w celu uzyskania informacji lub wyjaśnień, można kontaktować się telefonicznie - wyłącznie do ostatniego dnia składania ofert wskazanym w ogłoszeniu - z wymienionymi niżej pracownikami właściwych rodzajowo Sekcji MOW NFZ.
    
 
RODZAJ ŚWIADCZEŃ
osoba upoważniona
do udzielania informacji
nr telefonu
Leczenie Szpitalne 
 
Katarzyna Młynarczyk
(12) 29 88 292
Ewa Koszyk
(12) 29 88 158
Bolesław Gronuś
(12) 29 88 123
Świadczenia Odrębnie Kontraktowane
Magdalena Tabor
(12) 29 88 176
Chemioterapia i Terapeutyczne
Programy Zdrowotne
 Paweł Łach
 (12) 29 88 491
Jolanta Jaskowska
(12)  29 88 479
Magdalena Dudzik
(12)  29 88 489
 
Podstawowa Opieka Zdrowotna
 
Elżbieta Studnicka
(12)  29 88 177
Joanna Boroń
(12) 29 88 162
Bożena Kaczmarczyk
(12) 29 88 168
Ewa Jakubowska
(12) 29 88 175
Profilaktyczne Programy Zdrowotne
Elżbieta Sołtys
(12)  29 88 124
Leczenie Stomatologiczne 
Marta Grzywacz-Banaś
(12)  29 88 180
Elżbieta Bałko
(12)  29 88 179
Świadczenia Pielęgnacyjne
i Opiekuńcze, Opieka Paliatywna
i Hospicyjna
 
Katarzyna Tarnawska
(12)  29 88 267
Agnieszka Rebizant-Filarska
(12)  29 88 135
Rehabilitacja Lecznicza 
Agnieszka Winiarska
(12)  29 88 208
Barbara Dolata
(12)  29 88 209
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 
Małgorzata Stachel
(12)  29 88 155
Renata Salwowska-Stachowiak
(12)  29 88 171
Dawid Sikora
(12)  29 88 160
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
w sprawach organizacyjnych dot. konkursu ofert
(12)  63 08 351
w sprawach bieżących dot. aktualnych świadczeniodawców
(12)  63 08 374
 
 
 
 
Ratownictwo Medyczne, Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny
Iwona Jargosz
(12)  29 88 337
Lecznictwo Uzdrowiskowe
Anna Kozdra 
(12) 29 88 348
 
 
       
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Wszystkie aktualności