TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Oferentów w sprawie OWDWOŁANIA postępowania konkursowego dotyczącego rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie - Pr

30-07-2014

Komunikat dla Oferentów w sprawie OWDWOŁANIA postępowania konkursowego dotyczącego rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie - Program leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem ogłoszonego 22.07.2014 r. i PONOWNYM OGŁOSZENIU postępowania w w/w zakresie 30.07.2014 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 30.07.2014 r. ze względu na nieprawidłowe określenie przedmiotu zamówienia w zakresie ceny i liczby, zostało odwołane postępowanie nr 06-14-000682/LSZ/03/5/03.0000.359.02/01 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - w zakresie program lekowy „Leczenia czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem” (ogłoszony 22.07.2014 r.)

W związku z powyższym, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o ponownym ogłoszeniu - w dniu 30.07.2014 r. – w trybie konkursu ofert postępowania obejmującego program lekowy „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem” .

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2014. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 lub za pośrednictwem poczty  do dnia 13 sierpnia 2014 r. do godz. 16.00.

 

Wszystkie aktualności