Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie skierowań do poradni okulistycznych i dermatologicznych

30-01-2015

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców w sprawie skierowań do poradni okulistycznych i dermatologicznych

Szanowni Państwo
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w nawiązaniu do zmian przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 roku osobom wpisanym, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na listy oczekujących na udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej do poradni  dermatologicznej i okulistycznej, świadczenia te są udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto pacjenci, którzy będą kontynuować leczenie w powyższych poradniach nie będą zobowiązani dostarczyć skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.


Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Tel. 12 29 88 322

Wszystkie aktualności