Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Podmiotów w sprawie realizacji cesji wierzytelności przyszłych o zapłatę kwot refundacji

27-01-2011

Komunikat dla Podmiotów  w sprawie realizacji cesji wierzytelności przyszłych o zapłatę kwot refundacji

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w celu realizacji wypłat środków pieniężnych cesjonariuszom podmioty (cedenci) które zawarły umowy przelewu wierzytelności winny każdorazowo wraz ze zbiorczym zestawianiem  recept na leki i wyroby medyczne podlegających refundacji złożyć pisemne oświadczenie zawierające: 
 
        1.   wskazanie podmiotu  do którego  ma  nastąpić wypłata środków pieniężnych
        2.   wskazanie wysokości kwoty do przekazania dla cesjonariusza z płatności za zbiorcze zestawienie  recept  z  podaniem nr  zestawienia i okresu refundacyjnego.    

 

 

Elżbieta Klisowska
Naczelnik Wydziału Księgowości –Główny Księgowy
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
                                                          Tel: 12 29 88 262 , 12 29 88 249       

                  

Wszystkie aktualności