Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby med

20-02-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne – pieluchomajtki i ich zamienniki

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1565) świadczeniobiorcom, którzy spełniają wymagania zdrowotne określone w ww. przepisach przysługuje na zlecenie lekarza, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego zaopatrzenie w refundowane pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, wkłady anatomiczne lub podkłady.
W przepisach nie określono poziomu chłonności ww. środków absorpcyjnych, w związku z czym dobór właściwego asortymentu powinien być odpowiedni do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy (czyli w zależności od natężenia nietrzymania moczu, częstotliwości oddawania moczu oraz stopnia samodzielności świadczeniobiorcy). Wykazane w ww. przepisach pieluchomajtki i ich zamienniki przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze średnim lub dużym stopniem nietrzymania moczu, tak więc zasadnym jest aby wyroby te właściwie zabezpieczały ich potrzeby, a poziom ich chłonności gwarantował optymalną ochronę i pielęgnację świadczeniobiorcy.  
 
 
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364
Wszystkie aktualności