Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medycz

27-01-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że:
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1565):
§ 2. ust. 1. Wyrób medyczny oraz środek pomocniczy, w stosunku do którego uprawnienie do zaopatrzenia zostało potwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być wydany, po tym dniu, zgodnie z dotychczasowymi przepisami, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz
• zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.)
§ 3 Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadku:
1) wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) wyrobów medycznych innych niż określone w pkt 1 zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014 r.

W związku z powyższym:
1. Zlecenia wystawione i potwierdzone do refundacji do dnia 31 grudnia 2013 r. (na druku zlecenia obowiązującym do końca czerwca 2014 r. zawierającym kod zaopatrzenia zgodny z Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi z późn. zm.) mogą zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2014 r.
2.
 „Części B” zleceń wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do 31 grudnia 2014 r.
3. Zlecenia wystawione i potwierdzone do refundacji w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. (na druku zlecenia obowiązującym do końca czerwca 2014 r. zawierającym oznaczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565) – tj. grupa wyrobów medycznych oznaczona literą i  liczba porządkowa – oznaczające jednoznacznie rodzaj asortymentu) mogą być realizowane do dnia 31 lipca 2014 r.


Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 367, 368,365,364

 

 

Wszystkie aktualności