Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medycz

05-02-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1565) świadczeniobiorcom, którzy spełniają wymagania zdrowotne określone w ww. przepisach przysługuje na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zaopatrzenie w refundowany wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) oznaczony grupą P i liczbą porządkową 130 lub 131.
Ogólne sformułowanie „wózek inwalidzki specjalny” oznacza możliwość wyboru przez pacjenta rodzaju wózka np. elektrycznego, stabilizującego plecy i głowę czy też wózka z funkcją pionizacji.      

 


Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364

 

 

Wszystkie aktualności