TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medycz

06-03-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne - Zarządzenie nr 9/2014/DSOZ

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ukazało się Zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/20013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Treść Zarządzenia dostępna jest na stronie: 

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5963

Zgodnie z ww. Zarządzeniem m.in. dopuszcza się od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia do dnia 30 czerwca 2014r. stosowanie wzoru zlecenia lekarskiego będącego załącznikiem do ww. Zarządzenia (załącznik nr. 8 do Zarządzenia nr 90/20013/DSOZ z dnia 24 grudnia 2013r.).

 

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364,374

Wszystkie aktualności