TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medycz

06-06-2014
Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678), uprzejmie informuje, iż od tej daty zaczną obowiązywać nowe wzory zleceń określone w załącznikach do ww. rozporządzenia.
Procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.
 
Ponadto informujemy, że przepisy przejściowe rozporządzenia wprowadzają rozwiązania umożliwiające zachowanie ważności zleceń potwierdzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przed dniem wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia.
 
Zlecenia potwierdzone do dnia 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:
- w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie - do 31 grudnia 2014 r.,
- w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie - do 31 lipca 2014 r.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale niepotwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.
 
 
 
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29 88 368,365,364,374
Wszystkie aktualności