TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz Świadczeniodawców dotyczący zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne od 1 maja

30-04-2014

Komunikat dla Świadczeniobiorców oraz Świadczeniodawców dotyczący zasad zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne  od 1 maja 2014 roku – wprowadzenie kolejek na wybrane wyroby medyczne

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z przepisami § 12 ust. 8 Zarządzenia Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24.12.2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.) tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie.
W związku z powyższym od dnia 1 maja 2014 r. okres oczekiwania na potwierdzenie refundacji:
  • aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób dorosłych
  • wózków inwalidzkich ręcznych dla osób dorosłych
  • wózków inwalidzkich wykonanych ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składanych dla osób dorosłych samodzielnie poruszających się na wózku
wynosi 6 miesięcy od dnia wprowadzenia do kolejki.
 
Wszystkie zlecenia na ww. zaopatrzenie będą ewidencjonowane w Punktach Ewidencyjnych MOW NFZ w rejestrze zleceń oczekujących na potwierdzenie refundacji. Warunkiem potwierdzenia zleceń wprowadzonych do ww. rejestru jest zgłoszenie się do Punktu Ewidencyjnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wskazanej przez Punkt Ewidencyjny po upłynięciu okresu oczekiwania.
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

tel. (12)29 88 368,365,364,374

Wszystkie aktualności